De Haarlemse Dichtlijn

De Haarlemse Dichtlijn op Facebook     De Haarlemse Dichtlijn op Twitter

Organisatie  |  Comité van Aanbeveling  |  Sponsors

Organisatie

Marten Janse
Marten Janse info@haarlemsedichtlijn.nl
 
Anneruth Wibaut
Anneruth Wibaut kwaliteit@haarlemsedichtlijn.nl
 
 Peer van den Hoven
Peer van den Hoven penningmeester@haarlemsedichtlijn.nl
 
Lieneke van der Veen
Lieneke van der Veen podia@haarlemsedichtlijn.nl
 
Lieneke van der Veen
Peter Straus deelname@haarlemsedichtlijn.nl
 
Riet van Schie
Riet van Schie
 stadsdichter Willemien Spook
Willemien Spook stadsdichter@haarlemsedichtlijn.nl

[2017] Hij was al snel een vaste waarde in de organisatie, totdat het stadsdichtersschap hem riep als opvolger van Sylvia Hubers: Nuel Gieles. Nu deze taak per 31/12/2016 volbracht is, neemt hij afscheid. Wij herinneren ons de vele soms onbedoeld absurdistische een-tweetjes met Dries Havermans, zijn vaste plek op de kruk aan het einde van elke open-podium-avond in brasserie Tour de France met een troostend woord om de avond af te sluiten, en zijn scherpe blik als (hoofd)redacteur van onze festivalbundels!

[2015] Na tien jaar inzet en betrokkenheid, hard werken en verantwoordelijkheidsgevoel, heeft Sonja Kagie het vertrouwen dat de Haarlemse Dichtlijn ook zonder haar directe bemoeienis een vervolg zal krijgen in nieuwe activiteiten. Onze dank is onzegbaar groot; met Sonja verliest de Haarlemse Dichtlijn een boegbeeld.
Fleur Scheepmaker
heeft afscheid genomen als penningmeester. Wij danken haar voor haar voor haar nauwgezet (administratie)werk en haar inzet bij het vinden van een nieuwe uitvalsbasis na het vertrek uit Taverne De Waag in de zomer van 2013.
Grim Bouwmeester
danken wij als steun en toeverlaat en onvoorwaardelijke stand-in. Ook al stapt hij terug in de schaduw van onze organisatie, als stand-in zien wij hem zeker nog terug.
Wij danken Marjan Hoenson voor haar bijdrage in de organisatie van editie 2015 en haar kritische vragen en suggesties voor een betere PR.
Carin van Riessen bedanken we voor haar bijdrage aan het vinden van nieuwe podiumlokaties voor editie 2015 van ons poëziefestival op Hemelvaartsdag.

[2013] Wij danken Herman van Mourik voor zijn jaren als penningmeester, voor zijn redactiewerk en voor zijn gastheerschap bij vergaderingen en zijn huis als uitvalsbasis op Hemelvaartsdag. Zijn (Brabantse) hartelijkheid en vermogen tot relativeren heeft een niet te onderschatten waarde toegevoegd aan onze organisatie.
Wij danken Alja Spaan voor haar bijdrage aan editie 2013 van de Haarlemse Dichtlijn die zonder haar inspanningen niet het succes had kunnen zijn dat het is geweest, met name voor wat betreft haar contacten met de deelnemers en de inspanningen met betrekking tot de redactie, vormgeving en productie van de gelegenheidsbundel.

[2012] Wij danken Dries Havermans voor zijn inzet en betrokkenheid bij de organisatie van ons maandelijks open  podium in taverne De Waag, in het voorbije seizoen en de daaraan voorafgaande jaren, voor zijn bijdrage aan de organisatie van de Haarlemse Dichtlijn vanaf het initiatief in 2005 tot en met 2012 en voor de talloze aforismen en citaten waarmee hij zijn rol als gastheer en presentator in taverne De Waag gestalte gaf.

[2011] Wij danken Gonda Koster en André Rooijmans voor hun projectmatige en hun creatieve bijdrage aan editie 2011 van de Haarlemse Dichtlijn, het jaar waarin de basis werd gelegd voor een vernieuwde programmering die het mogelijk gemaakt heeft deelnemers niet alleen een podium te bieden, maar ook een publiek.

[2009] Stichting Haarlemse Dichtlijn is schatplichtig aan de mensen van het eerste uur die aan de wieg gestaan hebben van dit uniek concept. Voor zover niet meer actief betrokken, zijn dit met name: Tineke Vlaar, Joseph Vlaar, P.M. Delèfre en Ronald Mattern.