Stichting Haarlemse Dichtlijn bevordert de belangstelling voor poëzie in Haarlem en omstreken en biedt dichters een podium.

Hannie Schaft in de Koepel

Riet van Schie

Verzet       

Dit is wat is gebeurd. Met de moed nog stevig in de schoenen 
trapte jij je naar een onzalig uur. Lente nog vers. Vrijheid dichtbij.    

Je had je haren geverfd, een bril opgezet, een andere naam 
aangemeten. Je speelde op safe. Maar deze keer viel er niets    

te sturen, een wegversperring stopte het feest. Soldaten keken 
je vanuit hun hoogte aan. Geweer in aanslag, bijtende stem.    

Je tas moest open. Je was er gloeiend bij. Al het erge sloop nu 
binnen. Met scherpe ogen keek je om je heen. Niets of niemand    

te bekennen totdat je Willy zag. Maar Willy wilde jou niet kennen.
 Je bleef onzichtbaar voor zijn oog. Vanaf toen volgden uren van    

kilte, verhoor tot op het bot in stoffig licht. Oorlog gaat om feiten 
en het noemen van namen, de herhaling, en het inslikken ervan.    

Geluid. Geloop knarst tot stilstand. Niets doordringender dan een 
gil. Sterke armen duwen je een auto in. Zonder kilometers geen    

thuiskomst. Bedrieglijk groen schiet langs de ramen. Spieren en 
zenuwen spannen zich aan. Je hele lijf weet: nu gaat het gebeuren.    

Het duin dat jouw groei zag hield de adem in. Angst greep zich 
vast aan struiken en stenen. Het eerste schot…deed maar wat    

“Ik schiet beter” zeg je met ferme tanden nog. En ze schoten 
en ze schoten. Het meer dat jouw naam kent spartelde zacht.

Gert-Jan Kooren

Maandag 11 september, 8:50, Hannie Schaftschool, Haarlem

Het schoolplein is verlaten
de kinderen zijn naar binnen en
hun wegbreng-ouders zijn al door
naar de volgende bezigheid.

Ongehaast stuurt een jonge vader
zijn bakfiets door de poort,
laadt zijn zoontje uit
en wandelt met hem
naar de reeds gesloten deur.

Zijn vrijheid is hem heilig.

Meer verslagen van Gert-Jan Kooren
Jan Bulsink

keerzijde

na ieder schot een warme douche
de spiegel ziet mij in damp oplossen
met ieder schot steeds minder mij

de overkant kent geen weg terug
het levende water wordt doodsrivier
het bloed hier maakt mij binnen kil

na ieder schot het hete water
en het verdampen van eigen waarde
zeep ik me weer met twijfel in

vraag ik tijd om te vergeten
geef me een geweten dat niet langer
stoort, ik heb het mijne vermoord

na het douchen streep ik het glas
veeg de spiegel met de trekker helder
zie mijn weerloos broze lichaam

Anneruth Wibaut

wie zwegen en wie zwegen niet 
en tegen welke prijs 
Hanny zweeg niet en Reina 
Freddie Truus en Tineke 
Mies Hester Mien en Mientje 
Nel Yara Lucy en Thea 
Maria Marianne en Suus 
Doortje Evy en Wiesje 
meer vrouwen 
dan ik noemen kan 
zwegen niet 
spraken door 
dappere daden 
verborgen 
de opgejaagden 
redden 
de kinderen met een ster 
schreven nieuwe namen 
op vervalste papieren 
brachten eten en 
het ware nieuws 
zij namen levens 
als het moest 
om levens te redden 
doodden verraders 
en jagers op Joden 
ze tartten de nazi’s 
de moedige vrouwen 
en werden gevangen 
gemarteld 
vermoord zoals Hanny 
of overleefden 
ternauwernood 
en diep gegroefd  
aan lijf en gemoed 
de cel en het kamp 
met ontbering en honger 
hun prijs was 
hun vrijheid 
voor die van ons 
zij verloren 
voor altijd 
vrede  

Marten Janse

Liever dood dan levend  

Liever dood dan levend,  ja, jij veranderde wel wat
en de vraag blijft met wat ik deed, of dat voldoende was
De geschiedenis is een trein met wagons vol overlevenden
ergens gestopt om te ontwaken. Oh, helaas, iemand is dood  

Liever dood dan levend, jij ziet een noodzakelijke ingreep
en veegt daar je handen bij af, want de wereld wankelt
De oorlog rechtvaardigt leed dat in vredestijd niet bestaat
dat in een andere wereld niet wordt gekend, verborgen is  

Liever dood dan levend, jij weet als geen ander vanuit je
studie wat de gevolgen zijn als je het niet zou doen: slavernij
het hoofd gebogen, de tong verlamd, ketenen rond enkels
en een geschiedenis in het vooruitzicht zonder horizon  

Liever dood dan levend,  want allen die achter jou stonden
juichten het toe, het moment waarop en de perfecte timing
die verhalen van weleer, de moorden met een reden
afrekeningen die scoorden, alle genoegdoening ten spijt  

Liever dood dan levend, jij raakte de vijand in het hart en
maakte ons weerbaar tegen overheersers onbekwaam, gaf 
hoop aan wie zich slachtoffer voelden, wegdreven op het getij
Je bent een vrouw, een dijk die ons behoedt voor overstroming  

Liever dood dan levend, ’t verschil tussen ons is dat jij toen al 
geschoten had. Eén dode voor veel doden, dat is het recept
Minder radicaal dan je gewild had, eenzamer dan verwacht, je
wilde toen al dood als ‘t moest. Ik moet mij er nog mee verzoenen