Stichting Haarlemse Dichtlijn bevordert de belangstelling voor poëzie in Haarlem en omstreken en biedt dichters een podium.

Comité van aanbeveling

  • Jaap Lampe, oud-directeur Philharmonie en Stadsschouwburg
  • Jaap Pop, oud-bestuursvoorzitter Leterkundig Museum
  • Sylvia Hubers, oud-stadsdichter van Haarlem
  • Sacha Schneiders, advocaat-generaal Ressortparket Amsterdam
  • Erik van Muiswinkel, artiest
  • Boudewijn de Groot, zanger, muzikant en tekstschrijver

Erelid

Het heeft het bestuur van de stichting Haarlemse Dichtlijn in mei 2019 behaagd om de uit Haarlem afkomstige sonnettendichter Jan Kal tot erelid te benoemen.