Stichting Haarlemse Dichtlijn bevordert de belangstelling voor poëzie in Haarlem en omstreken en biedt dichters een podium.

De Haarlemse Dichtlijn-op-tournee

Soms past er poëzie bij activiteiten die door anderen georganiseerd worden. In overleg kan de Haarlemse Dichtlijn dan dichters leveren. Bijvoorbeeld bij een kunstbeurs waar we de typemachines meebrachten om ter plekke poëzie te maken.

Kleinste Museum van Heemstede

Het Kleinste Museum van Heemstede is een initiatief van De Haarlemse Dichtlijn. In de voormalige mededelingenkastjes van het raadhuis van Heemstede gaan een kunstenaar en een dichter uit de regio door hun werk de dialoog met elkaar aan. Iedere twee maanden vind je er een nieuw kunstwerk en een nieuw gedicht.

Met deze tournee hebben we veel publiciteit getrokken: De Heemsteder, Haarlems Dagblad, Spaarnestroom.

Het Kleinste Museum van Heemstede gaat ook in 2023 door. De mini-tentoonstellingen met beeldende kunst en poëzie in de raadhuiskastjes op het Raadhuis zijn inmiddels een bekend en gewaardeerd fenomeen. In dit nieuwe jaar zullen daarom weer elke twee maanden een regionale kunstenaar en dichter middels hun werk de dialoog met elkaar aangaan.